VEDAMI SEMINARAI MOKYTOJAMS, MOKINIAMS IR MOKINIŲ TĖVAMS

Seminaras mokytojams

„Kaip užtikrinti kokybišką karjeros ugdymą mokykloje?“

Seminaras mokytojams

„Svarbiausios klasės vadovo funkcijos: kaip jas įgyvendinti kokybiškai?“

Seminaras mokytojams

„Karjeros pasirinkimai mokykloje: kaip padėti apsispręsti?“

Seminaras mokytojams

„Veiksni ugdymo karjerai sistema mokykloje“

Seminaras mokytojams

„Karjeros planavimo pamoka: struktūra ir mokymo metodų, mokymo(si) veiklų įvairovė“

Seminaras mokytojams

„Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“

Seminaras mokytojams

„Patirtinio ugdymo(si) galimybės įprastiniame ir nuotoliniame mokyme“

Seminaras mokiniams ir jų tėvams

„Planuoju studijas: svajonės ir realybė. Kaip pažinti save?“

Seminaras mokiniams ir jų tėvams

„Profesijos pasirinkimas ir streso valdymo būdai“

Seminaras mokiniams ir jų tėvams

„Individualaus plano sudarymas. Misija įmanoma“

Seminaras mokiniams ir jų tėvams

„Egzaminų stresas: kaip padėti sau ir vaikui?“

Seminaras mokiniams ir jų tėvams

„Pasirengimas darbo paieškai. Įsidarbinimo dokumentų rengimas. Darbo paieškos strategijos. Darbo interviu (CV, motyvacinislaiškas, susitikimas su darbdaviu)“

Seminaras mokiniams ir jų tėvams

„Išorinė ir vidinė motyvacija darbe. Kas mane motyvuoja darbui?“

Seminaras mokiniams ir jų tėvams

„Kūrybiškas požiūris į save ir savo karjerą. Kas svarbu darbdaviui?“

Seminaras mokiniams ir jų tėvams

„Komanda. Jos formavimo etapai. Vienyti galintys skirtumai“

Seminaras mokiniams ir jų tėvams

„Lyderystė. Kaip neprarasti motyvacijos?“

Seminaras mokiniams ir jų tėvams

„Karjeros rinka. Į ką privalau investuoti kiekvieną dieną?“

Seminaras mokiniams ir jų tėvams

„24 valandos. Kaip neperdegti ir suspėti?“

Seminaras mokiniams ir jų tėvams

„Savęs pristatymas socialiniuose tinkluose“