GEROJI PATIRTIS

Prienų Jiezno gimnazijos mokytojams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2021-08-20

Trakų raj., Antakalnyje aktyvaus jaunimo stovykloje vesti kūrybiškumo lavinimo užsiėmimai „Būk originalas, ne kopija“.

2021-07-15

Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje 7-8 klasių mokinių virtualioje karjeros dienoje skaitytas pranešimas „Mano virtualusis „Aš“ ir ateities karjera“.

2021-06-08

Nuo 2021-02-26 iki 2021-05-21 dalyvauta ekspertų grupės darbe kuriant Lietuvos Ugdymo karjerai paslaugų virtualios aplinkos koncepciją.

2021-05-21

Jaunimo Pikniko, Panevėžio jaunimo organizacijų „Apskritasis stalas“ organizuotoje konferencijoje „Baigiau mokyklą. O kas dabar?“ moderuotos dvi diskusijos „Studentų patirtys apie studijas Lietuvoje“ ir „Gap year galimybės“ bei dalyvauta diskusijoje „Ateities profesijos ir karjeros specialisto įžvalgos“.

2021-05-13

Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centre, kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais, Lietuvos karjeros specialistams vesti mokymai „Mokinių ugdymo karjerai ypatumai bendrojo ugdymo mokykloje“.

2021-05-08,09

Dalyvaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių profesinio orientavimo programos kūrimo darbo grupės veikloje.

2021-05

VŠĮ A. Lipniūno kultūros centro projekto „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą darbingiems ekonomiškai neaktyviems asmenims: verslo pradmenys TAU – ĮVEIK!“ dalyviams vesti mokymai „Atrask save“.

2021-04-15

Panevėžio „Vilties“ progimnazijos organizuotame Tarptautiniame pasakų konkurse „Svajonės link“ dalyvauta vertinimo komisijos darbe.

2021-04

Šiaulių miesto progimnazijų mokytojų metodinėje-praktinėje konferencijoje ir mokinių kūrybinėse dirbtuvėse „Drąsiais žingsniais karjeros link“ skaitytas pranešimas „Karjeros rinka. Į ką galime investuoti kiekvieną dieną?“.

2021-04-15

Dirbama ŠMSM patariamojoje darbo grupėje, kuriant Profesinio orientavimo sistemos modelį Lietuvoje.

2021-04

Jonavos „Neries“ progimnazijos mokytojams vestas mini seminaras „Tikslingi klasės vadovo įrankiai asmenybės ir komandos ugdymui“.

2021-04-08, 09

Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7-8 klasių mokinių projekte „Dirbu Lietuvai“ dalyvauta vertinimo komisijos darbe.

2021-03

Raseinių „Šaltinio“ progimnazijos mokytojams vestas mini seminaras „Tikslingi klasės vadovo įrankiai asmenybės ir komandos ugdymui“.

2021-02-18

Klaipėdos miesto karjeros specialistams vesta paskaita-diskusija „Profesinis orientavimas bendrojo ugdymo mokyklose“.

2020-12-11

Šiaulių m. savivaldybės Švietimo centre klasių vadovams, klasių kuratoriams, pradinių klasių mokytojams, socialiniams pedagogams vestas mini seminaras „Klasės bendruomenės ugdymas – perspektyva vaiko ateičiai“.

2020-12-09, 10

Jonavos Raimundo Samuliavičiaus progimnazijos mokytojams vestas mini seminaras „Tikslingi klasės vadovo įrankiai asmenybės ir komandos ugdymui“.

2020-12-07, 08

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistų virtualiame forume skaitytas pranešimas „Individualus ir grupinis mokinių ir jų tėvų PO konsultavimas“.

2020-12-04

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre klasių vadovams vestas seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

2020-11-23, 24, 25

Pakruojo Lygumų pagrindinės mokyklos karjeros dienoje skaitytas pranešimas „Būk originalas, ne kopija.“.

2020-11-19

Pakruojo Lygumų pagrindinės mokyklos karjeros dienoje skaitytas pranešimas „Mano virtualusis „Aš“ ir ateities karjera.“.

2020-11-16

Pakruojo Lygumų pagrindinės mokyklos karjeros dienoje skaitytas pranešimas „Karjeros pasirinkimai. Kaip apsispręsti?“.

2020-10-20

Kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais Ignalinos gimnazijoje organizuota „Karjeros naktis“.

2020-10-09/10

Panevėžio miesto ir rajono gimnazistams vesti ES projekto „Jaunimo pilietiškumo iniciatyvos“ mokymai.

2020 09-10 mėn.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas nuotolinis seminaras „Karjeros planavimo pamoka: struktūra ir mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“.

2020-09-24,30

Kartu su komanda suorganizuota ir moderuota šalies metodinė – praktinė konferencija ,,Karjera 2020. Įžvalgos ir patirtis“ Juozo Miltinio gimnazijoje.

2020-09-22

VŠĮ A. Lipniūno kultūros centro projekto „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą darbingiems ekonomiškai neaktyviems asmenims: verslo pradmenys TAU – ĮVEIK!“ dalyviams vesti mokymai „Atrask save“.

2020-06-29

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre klasių vadovams, klasių kuratoriams, vestas seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

2020-06-11

Panevėžio „Vilties“ progimnazijos organizuotame Tarptautiniame bendrojo ugdymo mokyklų laiško konkurse „Kelias svajonių profesijos link“ dalyvauta vertinimo komisijos darbe.

2020-05

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių mokinių viktorinoje-konkurse „Karjeros keliu“ dalyvauta vertinimo komisijos darbe.

2020-02-26

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre klasių vadovams vestas seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

2020-02-20

Panevėžio rajono švietimo centre karjeros specialistams, dalykų mokytojams, klasių vadovams vestas seminaras „Karjeros planavimo (arba ugdymo karjerai) pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“.

2020-02-19

Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2020“ kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais vestos individualios karjeros konsultacijos parodos dalyviams (moksleiviams, studentams, dirbantiesiems).

2020-02-06,07

Respublikinėje teorinėje – praktinėje konferencijoje „Šiuolaikinio vaiko lūkesčiai ir užduotys mokytojui“ skaitytas pranešimas „Mokinių kūrybiškumo ugdymas – kiekvieno pedagogo įsipareigojimas“ bei pravestas praktinis užsiėmimas darbo grupėje „Kūrybiškumo ugdymo galimybės praktiškai“.

2019-12-04

Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje Karjeros dienos metu 8-tų klasių mokiniams pravesta praktinė paskaita „Išgirsk, suprask, pasirink...“.

2019-11-27

Asociacijos „Panevėžio vietos veiklos grupė“ Panevėžio bendruomenei organizuotoje II-oje metinėje konferencijoje „Panevėžys atviras savanorystei“ moderuota konferencija, diskusija „Savanoriai apie savanorystę Panevėžyje“ ir skaitytas pranešimas „Savanorystė – puikus startas karjeros pasirinkimui“.

2019-11-26

Vilniaus parodų ir kongresų centre „Litexpo“ organizuotoje parodoje „Mokykla 2019“, kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos valdybos narėmis, mokyklų vadovams, karjeros specialistams, klasių vadovams ir kt. vestas užsiėmimas „Karjeros specialistas rašo laišką... Kam ir kodėl?“.

2019-11-23

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2019-11-15

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje Karjeros dienos metu 7-8 klasių mokiniams pravesta praktinė paskaita „Pasirink teisingai!!!“.

2019-10-22

Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje dalyvauta alumnių akcijoje „100 pamokų mokyklai“ ir vesta karjeros planavimo pamoka „Laimės formulė. Kaip susikurti sėkmingą karjerą?“.

2019-10-17

Panevėžio švietimo centre Panevėžio miesto karjeros specialistams vesta atvira karjeros planavimo pamoka „Vieną kartą...“.

2019-10-09

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Karjeros planavimo pamoka: struktūra ir mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“.

2019-09-27

KTU Santakos slėnyje, Moksleivių Praktikos Forume kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais vestos individualios karjeros konsultacijos forumo dalyviams – moksleiviams.

2019-09-21

Moderuota Panevėžio profesijos patarėjų ir socialinių partnerių diskusija „Mokinių karjeros kompetencijų ugdymo galimybės Panevėžio mieste: situacijos analizė ir socialinė partnerystė“.

2019-05-16

MB „Švietimo edukatoriai“ parengtame metodiniame leidinyje karjeros specialistams „Įkvėpti. Patarti. Palaikyti.“ dalintasi gerąja karjeros specialisto patirtimi. Elektroninį leidinį rasite čia:

2018-05

MB „Švietimo edukatoriai“ parengtame metodiniame leidinyje klasių vadovams „Klasės vadovo gidas 2. Klasė be kampų.“ dalintasi gerąja klasės vadovo patirtimi. Elektroninį leidinį rasite čia:

2018-05

Švietimo mainų paramos fondo bei Lietuvos karjeros specialistų asociacijos Lietuvos karjeros specialistams organizuotoje patirčių konferencijoje „Kaip su mokiniais kalbėtis apie karjeros pasirinkimą“ moderuota darbo grupės diskusija „Socialinių partnerių įtrauktis į ugdymą karjerai bendrojo ugdymo mokyklose“.

2019-05-07

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre klasių vadovams vestas seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

2019-04-29

Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos mokytojams vestas seminaras „Inovacijos pamokoje“.

2019-04-26

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre miesto ir rajono klasių vadovams vestas seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

2019-04-25

Ukmergės verslo ir technologijų mokykloje miesto klasių vadovams vestas seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

2019-04-24

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje Panevėžio bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių ugdymo karjerai konkurse „Pasimatuok profesiją“ dalyvauta vertinimo komisijos darbe.

2019-04-18

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų 7–8 klasių mokinių viktorinoje - konkurse „Drąsūs žingsniai karjeros link“ dalyvauta vertinimo komisijos darbe.

2019-04-03

Kėdainių arenoje MB „Švietimo edukatoriai“ organizuotoje klasių vadovų konferencijoje „Klasė be kampų“ vestas praktinis užsiėmimas klasių vadovams „Mokytojas – asmeninis vaiko koučeris“.

2019-03-26

Panevėžio „Vilties“ progimnazijoje Karjeros renginio „Lyderių inkubatorius“ metu skaitytas pranešimas progimnazijos lyderiams „Virtualusis „aš“ ir ateities karjera“.

2019-03-15

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre klasių vadovams, klasių kuratoriams, pradinių klasių mokytojams, socialiniams pedagogams vestas mini seminaras „Klasės bendruomenės ugdymas – perspektyva vaiko ateičiai“.

2019-03-07

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijoje Karjeros renginio „Amatų skrynelė“ metu skaityti du pranešimai progimnazijos septintokams ir aštuntokams „Virtualusis „aš“ ir ateities karjera“

2019-03-04

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ organizuotame jaunimo forume „Jaunimas Savivaldoje. Kas toliau?“ dalyvauta diskusijoje „Kas yra jaunimo lyderis?“

2019-03-02

Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2019“ kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais vestos individualios karjeros konsultacijos parodos dalyviams – moksleiviams.

2019-02-07,08

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Karjeros planavimo pamoka: struktūra ir mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“.

2019-01-29

Nuo 2019-01-28 dalyvaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių profesinio orientavimo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės veikloje.

2019-01-28

Nacionalinės karjeros savaitės metu (Lietuvos karjeros specialistų asociacijos iniciatyva) Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje dešimtos klasės mokiniams vestas ugdymo karjerai užsiėmimas „Kaip rasti tai, ko ieškai?“.

2018-11-23

Dalyvauta JKL Panevėžys organizuotoje diskusijoje „Švietimo reforma gimnazistams“.

2018-11-22

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre klasių vadovams vestas seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

2018-11-15

Mykolo Romerio universitete dalyvauta Švietimo mainų paramos fondo tyrime, skirtoje nustatyti karjeros specialistams reikalingų informacinių priemonių poreikį konsultuojant profesijų ir darbo rinkos galimybių tema bendrojo ugdymo mokyklose.

2018-10-04

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Karjeros planavimo pamoka: struktūra ir mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“.

2018-10-01

Dalyvauta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos darbo grupės veikloje, rengiant miesto „Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių profesinio orientavimo programą“.

2018-07/08

Išrinkta Lietuvos karjeros specialistų asociacijos valdybos nare http://lksa.lt/

2018-05-19

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje, respublikinėje ugdymo karjerai konferencijoje bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistams skaitytas pranešimas „Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas – sėkmingam mokinių karjeros kompetencijų ugdymui(si)“.

2018-05-03

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2018-04-04

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriuje karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Mokinių ugdymo karjerai keliamų tikslų įgyvendinimas mokykloje“.

2018-02-20

Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, tarptautinėje parodoje „Studijos 2018“ kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais vestos individualios karjeros konsultacijos parodos dalyviams – moksleiviams.

2018-02-09

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-12-06

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Mokinių ugdymo karjerai keliamų tikslų įgyvendinimas mokykloje“.

2017-10-24

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centre klasių vadovams vestas seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

2017-05-11

Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje vestas teorinis – praktinis užsiėmimas „Pasirengimas studijoms. Kaip pergudrauti stresą?“.

2017-04-27

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-04-13

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos bendruomenei vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-04-11

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre miesto ir rajono karjeros specialistams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-04-10

Kėdainių profesinio rengimo centre miesto ir rajono karjeros specialistams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-03-03

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre Šiaulių miesto ir regiono ugdymo įstaigų pedagogams vestas seminaras „Klasės bendruomenės ugdymas – perspektyva vaiko ateičiai“.

2017-02-28

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-02-13

Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, tarptautinėje parodoje „Studijos 2017“ kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais vestos individualios karjeros konsultacijos parodos dalyviams – moksleiviams.

2017-02-03

Pasirinkimų konferencijoje Panevėžyje „Baigiau mokyklą. O kas dabar?“ skaitytas pranešimas „Kelias į sėkmingą karjerą“.

2017-01-04

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2016-12-07

Vilniaus raj. Buivydžių gimnazijoje gimnazijos mokytojams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2016-12-01

Panevėžio Skaistakalnio pagrindinėje mokykloje, bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų 7-8 klasių mokinių viktorinoje „Profesijų mozaika“ dalyvauta vertinimo komisijos darbe.
http://panskliautas.lt/saves-ieskojimas-per-nuotyki

2016-11-22

Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje, Panevėžio tėvų asociacijos organizuotame forume „Pedagogai. Tėvai. Vaikai. Kaip susikalbėti?“ skaitytas pranešimas „Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas – sėkmingam vaikų ugdymui(si)“.

2016-11-15

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2016-11-03

Lietuvos mokinių parlamento Panevėžio regiono mokinių konferencijoje „Tu lygu begalybė!“ skaitytas pranešimas „Savęs pateikimas darbo rinkoje“.

2016-10-21

Jaunimo vasaros stovykloje „Lyderių inkubatorius“ vesta paskaita „Perku Tave, parduodu Save“ bei individualios karjeros konsultacijos stovyklos dalyviams.

2016-07-16,25

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2016-04-01

Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, tarptautinėje parodoje „Studijos 2016“ kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais vestos individualios karjeros konsultacijos parodos dalyviams – moksleiviams.

2016-02-04

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“.

2016-02-19

Žinutė apie mūsų įgyvendintą vaikų ir jaunimo socializacijos projektą „Būk savimi ir kurk save“. http://portalas.emokykla.lt/

2015-12-09

Lietuvos mokinių parlamento Panevėžio regiono mokinių savivaldų susitikime „Nestovėk vietoj, tobulėk!“ skaitytas pranešimas „Šiandien apie rytdieną“.

2015-11-09

Įgyvendinant vaikų ir jaunimo socializacijos projektą „Būk savimi ir kurk save“ Lietuvos švietimo įstaigų atstovams (karjeros specialistams) vestas seminaras – diskusija „Veiksnios ugdymo karjerai sistemos pristatymas“.

2015-10-21-22

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos dešimtokams vesta paskaita „Nori planuoti karjerą? Pradedam!“.

2015-05-06

„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 baigiamojoje konferencijoje skaitytas pranešimas „Veiksnus ugdymo karjerai centras šiuolaikinėje mokykloje“.

2014-04-17

Vilniaus parodų rūmuose „Litexpo“ organizuotoje parodoje „Mokykla 2013“ vesta karjeros ugdymo pamoka „Planuoji studijas? Pasiruošk, dėmesio, pradedam!“

2013-12-08

Utenos švietimo centre karjeros specialistams vestas seminaras „Ugdymo karjerai gerosios patirties sklaida“.

2013-10-30

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų karjeros koordinatoriams vesti mokymai „Karjeros koordinatoriaus veiklų švietimo įstaigoje ypatumai“.

2013-10-14/25

Telšių švietimo centre Telšių rajono profesijos patarėjams, koordinatoriams, konsultantams pravestas seminaras „Mokinių ugdymas karjerai: aktualijos, tendencijos, refleksija“.

2013-02-15