PROJEKTAI

  • 2016 m. rugsėjo – lapkričio mėn. Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje įgyvendintas Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos vaikų ir jaunimo centro finansuotas socializacijos projektas - adaptacijos ir integracijos į gimnazijos bendruomenę stovykla „VISI SAVI”.
  • 2015 m. spalio – gruodžio mėn. Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje įgyvendintas Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos vaikų ir jaunimo centro finansuotas socializacijos projektas „BŪK SAVIMI IR KURK SAVE“.
  • Nuo 2012-09-01 iki 2015-04-20 aktyviai dirbta respublikiniame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-V-01-002.