Tėvams

UKC paslaugos tėvams:

  • įvairių formų individualių ir grupinių karjeros konsultacijų, karjeros renginių organizavimas (atsižvelgiant į individualius tėvų poreikius).

Rekomenduojamos konsultacijos šiomis temomis:

  • Mokinio savęs pažinimas ir tobulinimas.
  • Profesijos ir studijų programos pasirinkimas.
  • Studijų sričių ir ugdymo turinio derinimas vidurinio ugdymo programoje.
  • Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas organizavimas, stojimo sąlygos ir kt.

Galite naudotis ir UKC bibliotekėlės paslaugomis.
Maloniai laukiame!