Mokytojams

UKC paslaugos mokytojams, mokykloje dirbantiems specialistams:

  • individualių karjeros konsultacijų mokinių ugdymo karjerai klausimais teikimas (atsižvelgiant į gimnazijos mokytojų poreikius);
  • metodinės medžiagos, metodinės pagalbos teikimas (atsižvelgiant į gimnazijos mokytojų poreikius);
  • įvairių formų metodinių renginių karjeros klausimais organizavimas (atsižvelgiant į gimnazijos mokytojų poreikius);
  • įvairių klasių valandėlių karjeros temomis organizavimas (atsižvelgiant į klasių vadovų pageidavimus).

Galite naudotis ir UKC bibliotekėlės paslaugomis.
Maloniai laukiame!