Mokiniams

UKC bibliotekėlėje rasite informacijos šaltinius apie:

 • karjeros sampratą;
 • savęs pažinimą ir tobulėjimą;
 • mokymosi, karjeros galimybių pažinimą;
 • karjeros planavimą;
 • darbo pasaulį, darbo paiešką, darbo pokalbį, darbo dokumentų rengimą ir kt.

Kitos paslaugos:

 • įvairių formų individualių ir grupinių karjeros konsultavimo, informavimo, ugdymo karjerai paslaugų teikimas (atsižvelgiant į individualius mokinio, klasės poreikius);
 • mini seminarų, karjeros dienų, interaktyvių užsiėmimų, renginių organizavimas (atsižvelgiant į gimnazijos mokinių poreikius);
 • gimnazijos mokinių susitikimų su mūsų gimnaziją baigusiais mokiniais, įvairių profesijų atstovais, profesinių, aukštųjų mokyklų atstovais; darbdaviais, verslininkais, darbo biržos atstovais organizavimas;
 • įvairių formų informacinių, edukacinių, kultūrinių, socialinių projektų organizavimas;
 • išvykų į įvairias mokymo įstaigas organizavimas, koordinavimas;
 • mokinių profesinio veiklinimo organizavimas (organizuoti veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui gali būti organizuojamas darbo veiklos stebėjimas bei praktinė veikla įmonėse, įstaigose arba virtualioje erdvėje, praktinis mokymas, įgytos patirties aptarimas, kita veikla).

Ką daryti, jei individualioms konsultacijoms nedrąsu užeiti?

Karjeros specialistai yra įsipareigoję laikytis etikos nuostatų, kurios garantuoja informacijos apie Jūsų kreipimąsi bei informacijos, pateikiamos konsultacijos metu konfidencialumą.
Maloniai laukiame!