Dokumentai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 patvirtintas „Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas“

2012-07-10-V-1090A1-314(1)

2012-07-10-V-1090A1-314(2)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtinta „Ugdymo karjerai programa“

Įsakymas

UK-programa

UK-programos-priedas

Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

UK-modelis

Vizijos projektas „Lietuva 2030“