Geroji patirtis

2017-12-06 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-11-14 Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Mokinių ugdymo karjerai keliamų tikslų įgyvendinimas mokykloje“.

2017-10-24 Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Mokinių ugdymo karjerai keliamų tikslų įgyvendinimas mokykloje“.

2017-05-11  Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centre klasių vadovams vestas seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

2017-04-27  Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje vestas teorinis – praktinis užsiėmimas „Pasirengimas studijoms. Kaip pergudrauti stresą?“.

https://www.gimnazija.svencioneliai.lm.lt/wordpress/?p=8343

2017-04-13 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-04-11 Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos bendruomenei vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-04-10 Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre miesto ir rajono karjeros specialistams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-03-28 Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijoje, bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių ugdymo karjerai konkurse „Pasimatuok profesiją“ dalyvauta vertinimo komisijos darbe.

1 2 3 4 5 6 7

2017-03-15  Kalvarijos gimnazijoje skaitytas pranešimas „Studijų pasirinkimas. Kelias į sėkmingą karjerą“.

17358901_1477371698948633_5578272194184804084_o

2017-03-03 Kėdainių profesinio rengimo centre miesto ir rajono karjeros specialistams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-02-28 Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre Šiaulių miesto ir regiono ugdymo įstaigų pedagogams vestas seminaras „Klasės bendruomenės ugdymas – perspektyva vaiko ateičiai“.

2017-02-13 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-02-03, 04 Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, tarptautinėje parodoje „Studijos 2017“ kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais vestos individualios karjeros konsultacijos parodos dalyviams – moksleiviams.

2017-01-04  Pasirinkimų konferencijoje Panevėžyje „Baigiau mokyklą. O kas dabar?“ skaitytas pranešimas „Kelias į sėkmingą karjerą“.

2016-12-07 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2016-12-01 Vilniaus raj. Buivydžių gimnazijoje gimnazijos mokytojams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2016-11-22 Panevėžio Skaistakalnio pagrindinėje mokykloje, bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų 7-8 klasių mokinių viktorinoje „Profesijų mozaika“ dalyvauta vertinimo komisijos darbe.

http://panskliautas.lt/saves-ieskojimas-per-nuotyki

2016-11-15 Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje, Panevėžio tėvų asociacijos organizuotame forume „Pedagogai. Tėvai. Vaikai. Kaip susikalbėti?“ skaitytas pranešimas „Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas – sėkmingam vaikų ugdymui(si)“.

https://jp.lt/tag/forumas/

2016-11-03 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2016-10-21 Lietuvos mokinių parlamento Panevėžio regiono mokinių konferencijoje „Tu lygu begalybė!“ skaitytas pranešimas „Savęs pateikimas darbo rinkoje“.

2016-09-30 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

DSC_0261 DSC_0262 DSC_0264 DSC_0265

2016-07-16,25 Jaunimo vasaros stovykloje „Lyderių inkubatorius“ vesta paskaita „Perku Tave, parduodu Save“ bei individualios karjeros konsultacijos stovyklos dalyviams.

2016-04-01 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2016-02-04 Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, tarptautinėje parodoje „Studijos 2016“ kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais vestos individualios karjeros konsultacijos parodos dalyviams – moksleiviams.

2016-02-19 Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“.

2015-12-09 Žinutė apie mūsų  įgyvendintą vaikų ir jaunimo socializacijos projektą „Būk savimi ir kurk save“. http://portalas.emokykla.lt/naujienos/Puslapiai/Naujiena18091.aspx

2015-11-09 Lietuvos mokinių parlamento Panevėžio regiono mokinių savivaldų susitikime „Nestovėk vietoj, tobulėk!“ skaitytas pranešimas „Šiandien apie rytdieną“.

2015-10-21-22 Įgyvendinant vaikų ir jaunimo socializacijos projektą „Būk savimi ir kurk save“ Lietuvos švietimo įstaigų atstovams (karjeros specialistams) vestas seminaras – diskusija  „Veiksnios ugdymo karjerai sistemos pristatymas“.

2015-05-06 Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos dešimtokams vesta paskaita „Nori planuoti karjerą? Pradedam!“.

2014-04-17 respublikinio projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 baigiamojoje konferencijoje skaitytas pranešimas „Veiksnus ugdymo karjerai centras šiuolaikinėje mokykloje“
http://www.lmnsc.lt/lt/naujienos/1133

2013-12-08 Vilniaus parodų rūmuose „Litexpo“ organizuotoje parodoje „Mokykla 2013“ vesta karjeros ugdymo pamoka „Planuoji studijas? Pasiruošk, dėmesio, pradedam!“

2013-10-30 Utenos švietimo centre karjeros specialistams vestas seminaras „Ugdymo karjerai gerosios patirties sklaida“.

2013-10-14/25 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų karjeros koordinatoriams vesti mokymai „Karjeros koordinatoriaus veiklų švietimo įstaigoje ypatumai“.

2013-02-15 Telšių švietimo centre Telšių rajono profesijos patarėjams, koordinatoriams, konsultantams pravestas seminaras „Mokinių ugdymas karjerai: aktualijos, tendencijos, refleksija“.