GEROJI PATIRTIS

Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje dalyvauta alumnių akcijoje „100 pamokų mokyklai“ ir vesta karjeros planavimo pamoka „Laimės formulė. Kaip susikurti sėkmingą karjerą?“.

2019-10-17

Panevėžio švietimo centre Panevėžio miesto karjeros specialistams vesta atvira karjeros planavimo pamoka „Vieną kartą...“.

2019-10-09

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“.

2019-09-27

KTU Santakos slėnyje, Moksleivių Praktikos Forume kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais vestos individualios karjeros konsultacijos forumo dalyviams – moksleiviams.

2019-09-21

Moderuota Panevėžio profesijos patarėjų ir socialinių partnerių diskusija „Mokinių karjeros kompetencijų ugdymo galimybės Panevėžio mieste: situacijos analizė ir socialinė partnerystė“.

2019-05-16

MB „Švietimo edukatoriai“ parengtame metodiniame leidinyje karjeros specialistams „Įkvėpti. Patarti. Palaikyti.“ dalintasi gerąja karjeros specialisto patirtimi. Elektroninį leidinį rasite čia:

2018-05

MB „Švietimo edukatoriai“ parengtame metodiniame leidinyje klasių vadovams „Klasės vadovo gidas 2. Klasė be kampų.“ dalintasi gerąja klasės vadovo patirtimi. Elektroninį leidinį rasite čia:

2018-05

Švietimo mainų paramos fondo bei Lietuvos karjeros specialistų asociacijos Lietuvos karjeros specialistams organizuotoje patirčių konferencijoje „Kaip su mokiniais kalbėtis apie karjeros pasirinkimą“ moderuota darbo grupės diskusija „Socialinių partnerių įtrauktis į ugdymą karjerai bendrojo ugdymo mokyklose“.

2019-05-07

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre klasių vadovams vestas seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

2019-04-29

Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokyklos mokytojams vestas seminaras „Inovacijos pamokoje“.

2019-04-26

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centre miesto ir rajono klasių vadovams vestas seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

2019-04-25

Ukmergės verslo ir technologijų mokykloje miesto klasių vadovams vestas seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

2019-04-24

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje Panevėžio bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių mokinių ugdymo karjerai konkurse „Pasimatuok profesiją“ dalyvauta vertinimo komisijos darbe.

2019-04-18

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų 7–8 klasių mokinių viktorinoje - konkurse „Drąsūs žingsniai karjeros link“ dalyvauta vertinimo komisijos darbe.

2019-04-03

Kėdainių arenoje MB „Švietimo edukatoriai“ organizuotoje klasių vadovų konferencijoje „Klasė be kampų“ vestas praktinis užsiėmimas klasių vadovams „Mokytojas – asmeninis vaiko koučeris“.

2019-03-26

Panevėžio „Vilties“ progimnazijoje Karjeros renginio „Lyderių inkubatorius“ metu skaitytas pranešimas progimnazijos lyderiams „Virtualusis „aš“ ir ateities karjera“.

2019-03-15

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre klasių vadovams, klasių kuratoriams, pradinių klasių mokytojams, socialiniams pedagogams vestas mini seminaras „Klasės bendruomenės ugdymas – perspektyva vaiko ateičiai“.

2019-03-07

Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijoje Karjeros renginio „Amatų skrynelė“ metu skaityti du pranešimai progimnazijos septintokams ir aštuntokams „Virtualusis „aš“ ir ateities karjera“

2019-03-04

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ organizuotame jaunimo forume „Jaunimas Savivaldoje. Kas toliau?“ dalyvauta diskusijoje „Kas yra jaunimo lyderis?“

2019-03-02

Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2019“ kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais vestos individualios karjeros konsultacijos parodos dalyviams – moksleiviams.

2019-02-07,08

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Karjeros planavimo pamoka: struktūra ir mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“.

2019-01-29

Nuo 2019-01-28 dalyvaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių profesinio orientavimo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės veikloje.

2019-01-28

Nacionalinės karjeros savaitės metu (Lietuvos karjeros specialistų asociacijos iniciatyva) Jonavos „Lietavos“ pagrindinėje mokykloje dešimtos klasės mokiniams vestas ugdymo karjerai užsiėmimas „Kaip rasti tai, ko ieškai?“.

2018-11-23

Dalyvauta JKL Panevėžys organizuotoje diskusijoje „Švietimo reforma gimnazistams“.

2018-11-22

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre klasių vadovams vestas seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

2018-11-15

Mykolo Romerio universitete dalyvauta Švietimo mainų paramos fondo tyrime, skirtoje nustatyti karjeros specialistams reikalingų informacinių priemonių poreikį konsultuojant profesijų ir darbo rinkos galimybių tema bendrojo ugdymo mokyklose.

2018-10-04

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Karjeros planavimo pamoka: struktūra ir mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“.

2018-10-01

Dalyvauta Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos darbo grupės veikloje, rengiant miesto „Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių profesinio orientavimo programą“.

2018-07/08

Išrinkta Lietuvos karjeros specialistų asociacijos valdybos nare http://lksa.lt/

2018-05-19

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje, respublikinėje ugdymo karjerai konferencijoje bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistams skaitytas pranešimas „Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas – sėkmingam mokinių karjeros kompetencijų ugdymui(si)“.

2018-05-03

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2018-04-04

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriuje karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Mokinių ugdymo karjerai keliamų tikslų įgyvendinimas mokykloje“.

2018-02-20

Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, tarptautinėje parodoje „Studijos 2018“ kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais vestos individualios karjeros konsultacijos parodos dalyviams – moksleiviams.

2018-02-09

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-12-06

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Mokinių ugdymo karjerai keliamų tikslų įgyvendinimas mokykloje“.

2017-10-24

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centre klasių vadovams vestas seminaras „Klasės vadovas – asmenybės ir bendruomenės ugdytojas“.

2017-05-11

Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje vestas teorinis – praktinis užsiėmimas „Pasirengimas studijoms. Kaip pergudrauti stresą?“.

2017-04-27

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-04-13

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos bendruomenei vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-04-11

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre miesto ir rajono karjeros specialistams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-04-10

Kėdainių profesinio rengimo centre miesto ir rajono karjeros specialistams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-03-03

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre Šiaulių miesto ir regiono ugdymo įstaigų pedagogams vestas seminaras „Klasės bendruomenės ugdymas – perspektyva vaiko ateičiai“.

2017-02-28

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2017-02-13

Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, tarptautinėje parodoje „Studijos 2017“ kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais vestos individualios karjeros konsultacijos parodos dalyviams – moksleiviams.

2017-02-03

Pasirinkimų konferencijoje Panevėžyje „Baigiau mokyklą. O kas dabar?“ skaitytas pranešimas „Kelias į sėkmingą karjerą“.

2017-01-04

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2016-12-07

Vilniaus raj. Buivydžių gimnazijoje gimnazijos mokytojams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2016-12-01

Panevėžio Skaistakalnio pagrindinėje mokykloje, bendrojo lavinimo mokyklų ir gimnazijų 7-8 klasių mokinių viktorinoje „Profesijų mozaika“ dalyvauta vertinimo komisijos darbe.
http://panskliautas.lt/saves-ieskojimas-per-nuotyki

2016-11-22

Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje, Panevėžio tėvų asociacijos organizuotame forume „Pedagogai. Tėvai. Vaikai. Kaip susikalbėti?“ skaitytas pranešimas „Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas – sėkmingam vaikų ugdymui(si)“.

2016-11-15

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2016-11-03

Lietuvos mokinių parlamento Panevėžio regiono mokinių konferencijoje „Tu lygu begalybė!“ skaitytas pranešimas „Savęs pateikimas darbo rinkoje“.

2016-10-21

Jaunimo vasaros stovykloje „Lyderių inkubatorius“ vesta paskaita „Perku Tave, parduodu Save“ bei individualios karjeros konsultacijos stovyklos dalyviams.

2016-07-16,25

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Veiksni ugdymo karjerai sistema šiuolaikinėje mokykloje“.

2016-04-01

Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, tarptautinėje parodoje „Studijos 2016“ kartu su Lietuvos karjeros specialistų asociacijos nariais vestos individualios karjeros konsultacijos parodos dalyviams – moksleiviams.

2016-02-04

Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centre karjeros specialistams, klasių vadovams vestas seminaras „Karjeros planavimo pamoka: struktūra, mokymo metodų ir mokymosi veiklų įvairovė“.

2016-02-19

Žinutė apie mūsų įgyvendintą vaikų ir jaunimo socializacijos projektą „Būk savimi ir kurk save“. http://portalas.emokykla.lt/

2015-12-09

Lietuvos mokinių parlamento Panevėžio regiono mokinių savivaldų susitikime „Nestovėk vietoj, tobulėk!“ skaitytas pranešimas „Šiandien apie rytdieną“.

2015-11-09

Įgyvendinant vaikų ir jaunimo socializacijos projektą „Būk savimi ir kurk save“ Lietuvos švietimo įstaigų atstovams (karjeros specialistams) vestas seminaras – diskusija „Veiksnios ugdymo karjerai sistemos pristatymas“.

2015-10-21-22

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos dešimtokams vesta paskaita „Nori planuoti karjerą? Pradedam!“.

2015-05-06

„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 baigiamojoje konferencijoje skaitytas pranešimas „Veiksnus ugdymo karjerai centras šiuolaikinėje mokykloje“.

2014-04-17

Vilniaus parodų rūmuose „Litexpo“ organizuotoje parodoje „Mokykla 2013“ vesta karjeros ugdymo pamoka „Planuoji studijas? Pasiruošk, dėmesio, pradedam!“

2013-12-08

Utenos švietimo centre karjeros specialistams vestas seminaras „Ugdymo karjerai gerosios patirties sklaida“.

2013-10-30

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų karjeros koordinatoriams vesti mokymai „Karjeros koordinatoriaus veiklų švietimo įstaigoje ypatumai“.

2013-10-14/25

Telšių švietimo centre Telšių rajono profesijos patarėjams, koordinatoriams, konsultantams pravestas seminaras „Mokinių ugdymas karjerai: aktualijos, tendencijos, refleksija“.

2013-02-15