Š.m.  spalio 17 d. visi pageidavę III-IV klasių mokiniai susitiko su organizacijos Kalba.lt atstovu, kuris supažindino mokinius su studijų galimybėmis užsienyje, stojimo sąlygomis ir terminais bei atsakė į jiems rūpimus klausimus.

Ugdymo karjerai centro informacija