VGTU kviečia visų Lietuvos mokyklų vyresniųjų klasių mokinius ir mokytojus dalyvauti naujose „Ateities inžinerijos“ neakivaizdinėse NVŠ programose, skirtose norintiems praktiškai susipažinti su įvairių sričių (nuo medijų iki bepiločių orlaivių ir automobilių) šiuolaikinėmis inžinerijomis, technologijų ir inovacijų vadybos principais, įgauti praktinių techninės kūrybos įgūdžių ir, galiausiai, praturtinti NVŠ veiklas savo mokyklose.
Dešimties NVŠ programų dalyviams 2018–2019 m. bus organizuojamos trys kontaktinės sesijos, kurių bendra trukmė – 12 dienų po 8 val. Tarp sesijų bendraujama bus nuotoliniu būdu. Užsiėmimų metu sukonstruotus įtaisus ar jų maketus dalyviai galės pasiimti į savo mokyklas ir toliau tęsti pradėtą techninės kūrybos veiklą.

Pirmoji sesija - Vilniuje 2018 m. birželio 25–29 d. Registracija į programas vyks tol, kol bus suformuotos kiekvienos programos grupės po 20 mokinių, tačiau ne ilgiau kaip iki 2018 m. birželio 15 d.

Programų aprašus, dalyvavimo sąlygas ir registracijos formą rasite apsilankę „Ateities inžinerijos“ svetainėje adresu http://ateitin.vgtu.lt/course/index.php?categoryid=25.

Lankstinuką atsispausdinimui galite pasiekti adresu https://goo.gl/pMYQ8A.

Daugiau informacijos kilusiais klausimais el. paštu ateitin@vgtu.lt  arba paskambinkite „Ateities inžinerijos“ koordinatoriui Henrikui Mykolaičiui tel.  (8 618) 80420.

Ugdymo karjerai centro informacija