Šiandien visi pageidavę III-IV klasių gimnazistai apsilankė UAB „Aviva Lietuva“.

Vizito tikslas – supažindinti gimnazistus su įmonės veikla, joje esančiomis profesijomis, kasdieniu jų darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka bei sudaryti sąlygas mokiniams dalyvauti finansinio raštingumo paskaitoje „Ar moki valdyti savo pinigus?“.

Ugdymo karjerai centro informacija

1 2 3 4