Š.m. sausio 11 – vasario 15 d. visi pageidavę gimnazijos abiturientai galėjo dalyvauti karjeros planavimo mokytojos Giedrės organizuotose grupinėse konsultacijose „Asmeninių karjeros planų peržiūra“.

Jų metu mokiniai prisiminė bendrojo priėmimo, konkursinio balo skaičiavimo, 2018 m. stojimo tvarkas, peržvelgė nuo pat II-os gimnazijos klasės išsikeltus asmeninius karjeros tikslus.

Ugdymo karjerai centro informacija