Įsakymo, nustatančio mokymosi rezultatų minimalius rodiklius, pakeitimas įsigaliojo nuo vasario 9 d. SUSIPAŽINKITE!

Dokumentą galite rasti čia: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6ec88f00cbe11e8a5fc9d9b3a58917b

Ugdymo karjerai centro informacija