Šiandien gimnazijos abiturientai susitiko su  Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) atstovėmis.

Susitikimo metu specialistės suteikė informacijos apie privalomąjį sveikatos draudimą, pristatė Valstybinės ir teritorinės ligonių kasos funkcijas, finansavimo šaltinius ir biudžeto panaudojimą, paaiškino į kurias įstaigas pacientai turi teisę kreiptis ir gauti nemokamas paslaugas, už kurias paslaugas reikia primokėti, ką daryti vykstant keliauti ar studijuoti į užsienį. PLTK specialistės atskleidė, kokių situacijų gali kilti nežinant savo teisių ar pareigų, kur kreiptis tokiu atveju, detaliau būsimiems studentams akcentavo jų draustumo valstybės lėšomis laikotarpius, papasakojo apie Europos sveikatos draudimo knygelę, jos išdavimo, galiojimo tvarką ir teikiamą naudą. Panevėžio teritorinės ligonių kasos atstovės kvietė aktyviau naudotis jų internetiniame puslapyje esančia informacija, pasitikrinti savo asmeninę informaciją (persirgtas ligas, draustumą privalomuoju sveikatos draudimu), o prieš vykstant į užsienį susipažinti su užsienio valstybės sveikatos sistema, t.y. kas toje valstybėje laikoma būtinąja pagalba.

Ugdymo karjerai centro informacija